Outsourcing IT

Outsourcing IT náhrada a zajištění chodu informačních technoligií, vhodné pro firmy a státní instituce, kde se nevyplatí zaměstnávat vlastního správce či IT oddělení.

Výhody outsourcingu

Získáte kvalitní péči se 100% garancí funkčnosti hardwaru i softwaru IT.

Je poskytován dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, je zajištěna správa síťových prvků, síťových periferií a komunikačních systémů.

Pomocí vzdálené správy je řešení problémů okamžité bez nutnosti výjezdu technika.

Jak to vše probíhá ?

Vstupní analýza

1. Analýza jednotlivých prvků sítě, kontrola stavu a licencí softwaru, kontrola počítačů, serverů a prověření vnitřní i vnější bezpečnosti sítě, kontrola funkčnosti UPS, zálohování atd.

2. Na základě zjištěných výsledků navrhneme optimalizaci.

3. Instalace konzolí na vzdálenou správu jednotlivých zařízení.

4. Konzultace a zjištění potřeb jednotlivých uživatelů a zajištění individuálního přístupu.

5. Předání kontatních údajů a vypracování směrnic pro zajištění rychlé reakce z naší strany.

Cena outsourcingu IT

Outsourcing IT je detailně upraven smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu. Výše paušálu za outsourcing IT je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:

- počet a typ serverů

- počet klientských stanic

- frekvence pravidelných návštěv

- rychlost reakce při servisním zásahu